You are currently viewing thời điểm không nên quan hệ tình dục
thời điểm không nên quan hệ tình dục

thời điểm không nên quan hệ tình dục

Có một số trường hợp mà bạn nên cân nhắc trước khi quan hệ tình dục, bao gồm:

thời điểm không nên quan hệ tình dục
thời điểm không nên quan hệ tình dục

Khi bạn không muốn:

Quan hệ tình dục nên được thực hiện vì bạn muốn và thấy thoải mái, không phải vì bị ép buộc hay áp đặt.

Khi bạn đã uống rượu

Việc sử dụng các chất kích thích có thể làm giảm khả năng tự bảo vệ và đưa ra quyết định khôn ngoan trong quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, sử dụng rượu cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

thời điểm không nên quan hệ tình dục2

Khi bạn không sử dụng biện pháp phòng ngừa:

Nếu bạn không sử dụng biện pháp phòng ngừa, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh tình dục hoặc mang thai không mong muốn.

Khi bạn không biết đối tượng của mình:

Nếu bạn không biết đối tượng của mình đủ tin cậy hoặc đã từng có quan hệ tình dục với nhiều người, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh tình dục.

Khi bạn và đối tượng của mình đang trong một mối quan hệ đầy căng thẳng hoặc không ổn định:

Quan hệ tình dục có thể gây ra nhiều cảm xúc, nếu bạn và đối tác đang trong một mối quan hệ đầy căng thẳng hoặc không ổn định, thì có thể dễ dàng xảy ra những hậu quả tiêu cực sau đó.

Khi bạn không có đủ tuổi:

Nếu bạn chưa đủ tuổi để có quan hệ tình dục theo quy định của pháp luật, bạn nên kiên nhẫn đến khi đủ tuổi hoặc đến lúc bạn sẵn sàng về mặt tâm lý.

Khi bạn hoặc đối tác của bạn bị ảnh hưởng bởi các bệnh lý hoặc tình trạng sức khỏe không ổn định:

Việc quan hệ tình dục có thể gây ra các tác động tiêu cực cho sức khỏe của bạn hoặc đối tác của bạn nếu một trong hai người đang bị bệnh hoặc tình trạng sức khỏe không ổn định.

Khi bạn không sẵn sàng cho trách nhiệm:

Nếu quan hệ tình dục của bạn có thể

Trả lời